Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

2015

Aforti Holding S.A. (spółka z portfela Futuris S.A.) w I kwartale 2015 roku wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 77.093,27 zł.

Skonsolidowane przychody Aforti Holding S.A. w I kwartale 2015 roku wyniosły 11.379.158,67 zł.

Grupie Kapitałowej Aforti Holding S.A. udało się zwiększyć przychody skonsolidowane za I kwartał 2015 roku o ponad 35% kwartał do kwartału, co jest najlepszym wynikiem kwartalnym w historii Grupy. Był to kolejny, już trzeci, rekordowy kwartał pod względem przychodów. Utrzymanie tego pozytywnego trendu jest sygnałem potwierdzającym jakość obranej i konsekwentnie realizowanej strategii biznesowej.

Zarząd Aforti Holding S.A. swoje działania koncentruje na realizacji kluczowych założeń strategii jakimi jest osiągnięcie rentowności operacyjnej wszystkich spółek z Grupy. Kluczowym aspektem jest zamiana zadłużenia krótkoterminowego na zadłużenie średnioterminowe.

W bieżącym kwartale spółki zależne realizowały strategie sprzedażowe co zaowocowało rekordowymi przychodami.

Należy pamiętać o znacznym wzroście kosztów związanych z rozwojem nowych spółek w Grupie oraz faktem, że Grupa nadal jest start-up’em co wpływa na stabilność i powtarzalność realizowanych wyników finansowych.

Futuris S.A. wraz ze spółką zależną Futuris Capital (Cyprus) Ltd. posiadają 1.760.000 akcji nowej emisji Aforti Holding S.A., które stanowią 22,56% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.

Łączna cena zakupu akcji Aforti Holding S.A. przez Futuris S.A. 30 maja 2014 roku wyniosła 2.200.000,00 zł. Wartość ww. akcji wg kursu giełdowego na dzień 30 kwietnia 2015 roku osiągnęła poziom 4.752.000,00 zł, co oznacza wzrost o 116%.

Aforti Holding S.A. to notowana na NewConnect dynamicznie rozwijająca się grupa finansowa, która wyznacza nowe ścieżki kompleksowej obsługi klientów w zakresie finansów osobistych i finansów przedsiębiorstw. Swoje usługi opiera na wysoko wykwalifikowanej kadrze menadżerskiej oraz na najwyższych standardach profesjonalizmu i wiedzy eksperckiej. Do grupy kapitałowej Aforti Holding należą: Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o. o., Invista Dom Maklerski S.A. oraz Aforti Capital Sp. z o. o.

Więcej informacji w raporcie AFORTI HOLDING