Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

2015

Creditia S.A. (spółka zależna w 80% od Futuris S.A.) wypracowała w I półroczu 2015 roku skonsolidowany zysk netto w wysokości 1.085.257,55 zł

W I półroczu 2015 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 4.409.274,66 zł.

W 2015 roku Creditia S.A. planuje osiągnięcie skonsolidowanego zysku netto na poziomie 2.500.000,00 zł.

Spółki zależne od Creditia S.A. w 2014 roku wypracowały przychody ze sprzedaży w wysokości 1.450.979,34 zł oraz zysk netto 334.055,12 zł.

Creditia S.A. z siedzibą w Poznaniu jest holdingiem prowadzącym działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne:

- Creditia Sp. z o. o. – spółka udzielająca krótkoterminowych pożyczek,

- Avalgreen Sp. z o. o. sp. k. – instytucjonalny poręczyciel pożyczek,

- Prestitia Sp. z o. o. – spółka udzielająca pożyczek wieloratalnych,

- Expancier Sp. z o. o. – edukacja oraz doradztwo finansowe.

Grupa Kapitałowa Creditia S.A. prowadzi działalność w 11 województwach poprzez własną sieć przedstawicieli. Grupa buduje rownież własną sieć windykatorów mobilnych.

Akcje posiadane przez Futuris S.A. stanowią 80% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Creditia S.A.