Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty bieżące

ROK 2010

Raport bieżący ESPI 18/2010

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie (raport nr 18/2010)

Raport bieżący EBI 32/2010

Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii A2 i D oraz PDA serii D do obrotu na rynku NewConnect