Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty bieżące

ROK 2010

Raport bieżący EBI 4/2010

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji serii C

Raport bieżący EBI 3/2010

Wprowadzenie instrumentów finansowych Emitenta do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect