Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty bieżące

ROK 2010

Raport bieżący EBI 12/2010

Uzyskanie przez Stem Cells Spin Sp. z o.o. od Bio Inventions S.A. planów wykonania laboratorium produkcyjnego oraz rozbudowy zaplecza produkcyjnego.