Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty bieżące

ROK 2010

Raport bieżący EBI 25/2010

Zawarcie umów związanych z obsługą emisji akcji serii D i ich wprowadzeniem na NewConnect

Raport bieżący EBI 24/2010

Treść ogłoszenia opublikowanego w MSiG nr 188/2010 – emisja akcji serii D z zachowaniem prawa poboru

Raport bieżący EBI 23/2010

Korekta raportu bieżącego EBI nr 20/2010 – treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 15 września 2010 r.