Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty bieżące

ROK 2011

Raport bieżący EBI 33/2011

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych FUTURIS S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 roku