Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty bieżące

ROK 2011

Raport bieżący EBI 2/2011

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych serii A2 oraz praw do akcji zwykłych serii D.

Raport bieżący EBI 1/2011

Wprowadzenie instrumentów finansowych Emitenta do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect