Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty bieżące

ROK 2011

Raport bieżący ESPI 20/2011

Przekroczenie progu 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu FUTURIS S.A. przez CC33 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez Copernicus Capital TFI S.A.