Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty bieżące

ROK 2011

Raport bieżący ESPI 8/2011

Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący EBI 9/2011

  Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bio Inventions S.A. z dnia 28.02.2011 r.

Raport bieżący ESPI 6/2011

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bio Inventions S.A. na dzień 21 marca 2011 roku

Raport bieżący ESPI 4/2011

Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący ESPI 3/2011

Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki