Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty bieżące

ROK 2011

Raport bieżący ESPI 11/2011

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki w dniu 21 marca 2011 r.

Raport bieżący EBI 11/2011

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 21 marca 2011 r.; powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący EBI 8/2011

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bio Inventions S.A. na dzień 21 marca 2011 roku

Raport bieżący EBI 10/2011

Zakończenie notowania praw do akcji serii D oraz wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii D