Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty bieżące

ROK 2011

Raport bieżący EBI 18/2011

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FUTURIS S.A. na dzień 30 czerwca 2011 roku.