Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty bieżące

ROK 2011

Raport bieżący ESPI 18/2011

Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu FUTURIS S.A. przez Andrzeja Woźniakowskiego Prezesa Zarządu Spółki

Raport bieżący ESPI 17/2011

Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki (art. 69 Ustawy o ofercie)