Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty bieżące

ROK 2012

Raport bieżący EBI 41/2012

Drugie ogłoszenie o zamiarze połączenia FUTURIS S.A. ze spółkami zależnymi ITVENT S.A. oraz TMT SOLUTIONS (poprzednia nazwa NOVIAN TMT S.A.)

Raport bieżący EBI 40/2012

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 12 listopada 2012 roku.

Raport bieżący EBI 38/2012

Wszczęcie postępowania sądowego o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FUTURIS S.A. z dnia 20 kwietnia 2012 roku