Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty bieżące

ROK 2012

Raport bieżący EBI 42/2012

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 12 listopada 2012 roku

Raport bieżący EBI 43/2012

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FUTURIS S.A. w dniu 12 listopada 2012 roku