Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty bieżące

ROK 2012

Raport bieżący ESPI 8/2012

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 kwietnia 2012 roku

Raport bieżący EBI 22/2012

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 kwietnia 2012 roku