Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty bieżące

ROK 2012

Raport bieżący EBI 35/2012

Pierwsze ogłoszenie o zamiarze połączenia FUTURIS S.A. ze spółkami zależnymi ITVENT S.A. oraz NOVIAN TMT S.A.