Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty bieżące

ROK 2013

Raport bieżący EBI 33/2013

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FUTURIS S.A. na dzień 14 stycznia 2014 roku.