Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty bieżące

ROK 2013

Raport bieżący ESPI 1/2013

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 kwietnia 2013 roku

Raport bieżący ESPI 4/2013

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2013 roku

Raport bieżący EBI 6/2013

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 kwietnia 2013 roku

Raport bieżący EBI 5/2013

Podpisanie umowy na badanie sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku