Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty bieżące

ROK 2013

Raport bieżący EBI 10/2013

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FUTURIS S.A. na dzień 29 czerwca 2013 roku