Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty bieżące

ROK 2013

Raport bieżący EBI 20/2013

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2013 roku

Raport bieżący EBI 19/2013

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FUTURIS S.A. na dzień 29 lipca 2013 roku