Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty bieżące

ROK 2013

Raport bieżący EBI 23/2013

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FUTURIS S.A. na dzień 29 sierpnia 2013 roku

Raport bieżący EBI 22/2013

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 lipca 2013 roku

Raport bieżący ESPI 5/2013

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 lipca 2013 roku