Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty bieżące

ROK 2013

Raport bieżący EBI 28/2013

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 sierpnia 2013 roku

Raport bieżący ESPI 7/2013

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FUTURIS S.A. w dniu 29 sierpnia 2013 roku

Raport bieżący EBI 27/2013

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FUTURIS S.A. w dniu 29 sierpnia 2013 roku