Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty bieżące

ROK 2014

Raport bieżący EBI 16/2014

Złożenie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. aneksu do listu księgowego w związku z procesem scalenia akcji FUTURIS S.A.

Raport bieżący EBI 15/2014

Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie scalenia akcji FUTURIS S.A.

Raport bieżący EBI 14/2014

Zawieszenie obrotu akcjami FUTURIS S.A. na wniosek spółki w związku z procesem scalenia akcji

Raport bieżący EBI 12/2014

Prośba Zarządu Spółki do Akcjonariuszy o dostosowanie stanu posiadania akcji w Dniu Referencyjnym.