Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty bieżące

ROK 2014

Raport bieżący EBI 26/2014

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w AFORTI HOLDING S.A. w drodze emisji akcji objętych przez FUTURIS S.A. i FUTURIS CAPITAL (CYPRUS) Ltd.