Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty bieżące

ROK 2015

Raport bieżący 5/2015

Nabycie kolejnych dwóch podmiotów przez CREDITIA S.A. w organizacji (spółkę zależną od FUTURIS S.A.)