Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty bieżące

ROK 2015

Raport bieżący 17/2015

Rejestracja spółki CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu – podmiotu zależnego od FUTURIS S.A.