Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty bieżące

ROK 2015

Raport ESPI 6/2015

Podmioty posiadające co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 roku

Raport bieżący 31/2015

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2015 roku

Raport bieżący 30/2015

Podmioty posiadające co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 roku