Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty bieżące

ROK 2015

Raport bieżący 43/2015

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 września 2015 roku

Raport bieżący 42/2015

Podmioty posiadające co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 września 2015 roku

Raport ESPI 12/2015

Podmioty posiadające co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 września 2015 roku