Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty bieżące

ROK 2016

Raport ESPI 6/2016

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Futuris S.A. w dniu 30 sierpnia 2016 roku

Raport bieżący 35/2016

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 sierpnia 2016 roku