Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty bieżące

ROK 2016

Raport bieżący 18/2016

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Futuris S.A. oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie