Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty bieżące

ROK 2016

Raport ESPI 4/2016

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 lipca 2016 roku

Raport bieżący 28/2016

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 lipca 2016 roku

Raport bieżący 27/2016

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 lipca 2016 roku