Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty bieżące

ROK 2017

Raport bieżący 5/2017

Realizacja zysku ze sprzedaży akcji Aforti Holding S.A. przez spółkę zależną od Futuris S.A.