Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty

2011

Raport bieżący ESPI 16/2011

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd spółki FUTURIS S.A. informuje, iż w dniu 3 sierpnia 2011 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych o zawartych transakcjach na akcjach Emitenta.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Janisław Muszyński – Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIKI