Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty

2018

Raport bieżący 2/2018

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd Futuris S.A. informuje, iż w 2018 roku raporty okresowe będą przekazywane w następujących terminach:

raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku w dniu 14 lutego 2018 roku,

raport roczny za 2016 rok w dniu 28 lutego 2018 roku,

raport kwartalny za I kwartał 2018 roku w dniu 14 maja 2018 roku,

raport roczny za 2017 rok w dniu 1 czerwca 2018 roku ,

raport kwartalny za II kwartał 2018 roku w dniu 16 sierpnia 2018 roku,

raport kwartalny za III kwartał 2018 roku w dniu 15 listopada 2018 roku.

Podstawa prawna:

§6. ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Marcin Nastarowicz – Prezes Zarządu