Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty

2012

Raport bieżący EBI 3/2012

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

Zarząd FUTURIS S.A. informuje, iż w 2012 roku przekazywać będzie raporty okresowe w następujących terminach:

Raport roczny za 2011 rok – 15 czerwca 2012 roku,
Raport za IV kwartał 2011 roku – 14 lutego 2012 roku,
Raport za I kwartał 2012 roku – 15 maja 2012 roku,
Raport za II kwartał 2012 roku – 14 sierpnia 2012 roku,
Raport za III kwartał 2012 roku – 14 listopada 2012 roku.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Woźniakowski – Prezes Zarządu