Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty

2018

Raport bieżący 5/2018

Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

W nawiązaniu do raportu bieżącego Futuris S.A. nr 2/2018 z 31 stycznia 2018 roku, Zarząd Futuris S.A. koryguje terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku. Raporty okresowe w bieżącym roku będą przekazywane w następujących terminach:

- Raport roczny za rok 2016 ? 30 marca 2018 roku,

- Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – 15 maja 2018 roku,

- Raport roczny za 2017 rok ? 1 czerwca 2018 roku,

- Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku – 14 sierpnia 2018 roku,

- Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku – 14 listopada 2018 roku.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Marcin Nastarowicz – Prezes Zarządu