Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty

2018

Raport bieżący 8/2018

Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

W nawiązaniu do raportów bieżących Futuris S.A. nr 2/2018 z 31 stycznia 2018 roku, nr 5/2018 z 23 lutego 2018 roku, oraz nr 6/2018 z 28 marca 2018 roku, Zarząd Futuris S.A. informuje, iż uległ zmianie termin publikacji raportu rocznego za 2016 rok.

W związku z ww. zmianą raport roczny za rok 2016 zostanie opublikowany w dniu 30 maja 2018 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych, określone w raporcie nr 5/2018 z dnia 23 lutego 2018 roku, pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Marcin Nastarowicz – Prezes Zarządu