Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

2014

Dom Maklerski INVISTA S.A. (spółka zależna od AFORTI HOLDING S.A. z portfela FUTURIS S.A.) z sukcesem zamknął 2 emisje obligacji.

Dom Maklerski INVISTA S.A. zakończył oferty obligacji Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie i Polonea sp. z o.o. na łączną kwotę ponad 6,2 mln zł.

W ramach prywatnej emisji obligacji Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie 1.114 inwestorom przydzielono papiery dłużne o wartości ponad 5,2 mln zł.

Drugą z zakończonych sukcesem emisji była publiczna emisja obligacji korporacyjnych spółki Polonea sp. z o. o., której przedmiotem działalności jest produkcja wód mineralnych i źródlanych. W wyniku emisji, inwestorom, którzy złożyli zapisy przydzielono obligacje na kwotę ponad 1,025 mln zł.

FUTURIS S.A. wraz ze spółką zależną FUTURIS CAPITAL (CYPRUS) Ltd. posiadają 1.760.000 akcji nowej emisji AFORTI HOLDING S.A., które stanowią 22,56% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.

AFORTI HOLDING S.A. to notowana na NewConnect dynamicznie rozwijająca się grupa finansowa, która wyznacza nowe ścieżki kompleksowej obsługi klientów w zakresie finansów osobistych i finansów przedsiębiorstw. Swoje usługi opiera na wysoko wykwalifikowanej kadrze menadżerskiej oraz na najwyższych standardach profesjonalizmu i wiedzy eksperckiej. Do grupy kapitałowej AFORTI HOLDING należą: AFORTI FINANCE S.A., AFORTI EXCHANGE Sp. z o. o., INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. oraz AFORTI CAPITAL Sp. z o. o.

Więcej informacji na www.invistadm.pl