Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

2014

EO NETWORK S.A. (spółka portfelowa FUTURIS S.A. i RUNICOM S.A.) opublikowała bardzo dobre wyniki po III kwartale 2014 roku.

EO NETWORKS S.A. na koniec września 2014 roku wypracowała zysk netto w wysokości ponad 2 mln zł.

Według rachunku zysków i strat w III kwartale 2014 roku eo Networks S.A. wypracowała 311 tys. zł zysku netto w porównaniu do straty netto na poziomie 745 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, a narastająco w 2014 roku ponad 2 mln zł w porównaniu do straty netto 1,1 mln zł w roku poprzednim.

Według Zarządu najważniejsze trendy zauważalne w jednostkowym rachunku zysków i strat spółki w trzecim kwartale bieżącego roku w porównaniu do trzeciego kwartału roku 2013 to :

-        wzrost przychodów ze sprzedaży ogółem, zwłaszcza widoczny w sprzedaży produktów i usług spółki,

-        zwiększenie poziomu rentowności brutto na sprzedaży,

-        ograniczenie kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu,

-        poprawa zysku operacyjnego, brutto i netto z uwagi na zwiększoną skalę działania i redukcje kosztów.

W ocenie Zarządu działania mające na celu dostosowanie struktury kosztowej do możliwości sprzedażowych spółki odnoszą pozytywny skutek.

W trzecim kwartale bieżącego roku widoczne są efekty ograniczenia kosztów (obszar kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu), zwiększonej efektywności działań i dopasowania zasobów do realizowanych projektów (obszar software developmentu) oraz zwiększonej skali działania (obszar usług infrastrukturalnych IT).

Więcej informacji w raporcie eo Networks