Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

2015

eo Networks S.A. (spółka portfelowa Futuris S.A. i Runicom S.A.) w I kwartale 2015 roku wypracowała zysk netto w wysokości 76.229,65 zł.

W I kwartale 2015 roku eo Networks S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 9.151.160,62 zł.

eo Networks S.A. prowadzi działalność w branży informatycznej, w podziale na usługi związane z oprogramowaniem oraz na usługi związane z infrastrukturą sprzętową IT. Działalność spółki opiera się w przeważającej części na świadczeniu usług informatycznym o charakterze ciągłym, a nie projektowym, baza klientów jest mocno zdywersyfikowana, a udział największego odbiorcy usług spółki nie przekracza 20% przychodów ze sprzedaży łącznie.

W pierwszym kwartale bieżącego roku utrzymany został poziom przychodów ze sprzedaży w porównaniu do pierwszego kwartału 2014 roku, który był bardzo udany. Bilans spółki pokazuje, że eo Networks S.A. jest przygotowana od strony gotówkowej i zapotrzebowania na kapitał obrotowy do realizacji kolejnych projektów w następnych kwartałach.

Spółka kontynuowała realizację innowacyjnych projektów, zgodnie z opisanymi w opublikowanym raporcie za I kwartał umowami o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Więcej informacji w raporcie eo Networks