Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

2012

eo Networks S.A. zawarła umowę na ponad 700 tys. USD

Spółka portfelowa RUNICOM S.A. i FUTURIS S.A., eo NETWORKS S.A., zawarła umowę z podmiotem z branży informatycznej.

28 grudnia bieżącego roku wpłynęło do spółki zamówienie, przedmiotem którego jest dostawa sprzętu do systemu bezpieczeństwa sieciowego. Wartość umowy przekracza 700 tys. USD, zaś planowany termin dostawy wypada w grudniu bieżącego roku.

Eo Networks S.A. to firma programistyczna (software house), koncentrująca się na projektowaniu i budowaniu rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw z sektorów: bankowo-finansowego, mediowego i telekomunikacyjnego. Według magazynu Forbes jedna z 50 najszybciej rozwijających się spółek technologicznych w regionie. Spółka notowana jest w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. RUNICOM S.A. i FUTURIS S.A. posiadają pośrednio i bezpośrednio 10,87% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu eo Networks S.A.