Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

2011

Futuris S.A. podsumowuje III kwartał

W dniu dzisiejszym zarząd Futuris S.A. opublikował raport za III kwartał 2011 r. 

W tym czasie przychody netto ze sprzedaży wyniosły blisko 390 tys. zł przy zysku netto na poziomie nieco ponad 23 tys. zł.

W III kwartale 2011 roku Spółka odnotowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 100.363,90 zł oraz zysk netto w wysokości 23.072,52 zł. W związku z powyższym zmniejszyła się strata netto narastająco w porównaniu do pierwszego półrocza 2011 roku do poziomu 68.196,63 zł.

Najistotniejszym wydarzeniem w minionym kwartale było rozpoczęcie budowy grupy kapitałowej Futuris S.A., działającej w branży innowacyjnych technologii, mediów i telekomunikacji. W związku z przyjętym w kwietniu br. nowym profilem działalności, Spółka sprzedała utworzone w 2010 i 2011 r. struktury produkcyjne i wszystkie elementy związane z przetwarzaniem i sprzedażą produktów pochodzących z komórek macierzystych MIC-1. Tym samym Spółka zakooczyła działalnośd operacyjną w branży biotechnologicznej.