Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Aktualności

2011

Futuris S.A. podwyższa prognozę wyników

Zarząd notowanej na NewConnect spółki inwestycyjnej Futuris S.A. opublikował korektę prognoz finansowych na rok 2011 r.

Nowa prognoza skonsolidowanego zysku netto wynosi 800 tys. zł. W ramach zmiany profilu działalności, Spółka sfinalizowała transakcje sprzedaży struktur produkcyjnych przeznaczonych do przetwarzania i sprzedaży produktów pochodzących z komórek macierzystych. Tym samym, spółka odeszła od dotychczasowego przedmiotu działalności związanej z biotechnologią. Realizując nową strategię, Spółka nabyła akcje dwóch funduszy typu private equity działających w branży technologii, mediów i telekomunikacji: Novian TMT S.A. oraz ITVent S.A., które weszły w skład grupy kapitałowej Futuris S.A.

– Podwyższenie prognoz finansowych na rok 2011 ma związek z realizacją nowej strategii działalności spółki, zakładającej prowadzenie inwestycji typu private equity w sektorze szeroko pojętych nowych technologii. Widzimy już pierwsze pozytywne efekty dokonanych inwestycji, stąd znacznie wyższa od dotychczasowej prognoza zysku – powiedział Andrzej Woźniakowski, prezes zarządu Futuris S.A.

Aktualnie w portfelu Futuris S.A. znajdują się udziały takich spółek, jak Carrywater Consulting S.A., Technology Space S.A., Dobra Nasza S.A. oraz Tequila Mobile S.A.

Carrywater Consulting S.A. to firma doradcza specjalizująca się w zarządzaniu projektami
i optymalizacji procesów biznesowych w zakresie rozwiązań IT. W ciągu 15 lat działalności, spółka zrealizowała projekty dla największych polskich koncernów telekomunikacyjnych, energetycznych, medialnych oraz finansowych.

Technology Space S.A. zajmuje się dostarczaniem rozwiązań wspomagających efektywne wykorzystanie systemów informatycznych przedsiębiorstw, w celu zapewnienia wysokiej dostępności, bezpieczeństwa i niezawodności. W ofercie spółki znajdują się kompleksowe rozwiązania informatyczne oparte o systemy pamięci masowych, systemy backupu i archiwizacji danych, sieci Storage Area Network oraz systemy wysokiej dostępności. Spółka przygotowuje się do debiutu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

Dobra Nasza S.A. jest notowaną na NewConnect agencją reklamową typu full service. Spółka działa w obszarze tworzenia i realizacji kampanii reklamowych, organizacji imprez społecznych, produkcji filmów reklamowych, sesji fotograficznych, castingów czy szeroko pojętym nadzorem nad postprodukcją. Dobra Nasza S.A. świadczy również usługi pośrednictwa w zakupie mediów (TV, radio, prasa, outdoor, internet) oraz doradztwo strategiczne w doborze mediów i optymalizację kosztów dotarcia do grupy docelowej.

Tequila Mobile S.A. jest producentem i wydawcą gier i aplikacji na telefony komórkowe i urządzenia przenośne. Spółka wprowadziła nowatorski model biznesowy oparty na mikropłatnościach oraz platformę globalnej dystrybucji swoich produktów. Swoje aplikacje dystrybuuje za pośrednictwem międzynarodowej sieci partnerów – sklepów z aplikacjami, sieci społecznościowych, operatorów komórkowych oraz portali internetowych.

***

FUTURIS S.A. jest notowaną na NewConnect spółką inwestycyjną koncentrującą się na rynku kapitałowym w sektorze małych i średnich spółek z sektora nowych technologii, mediów
i telekomunikacji (TMT). Spółka poszukuje okazji inwestycyjnych zarówno na rynku publicznym, jak i poza nim, koncentrując się na perspektywicznych spółkach znajdujących się na etapie szybkiego wzrostu. Futuris S.A. zapewnia spółkom portfelowym wsparcie w procesie zarządzania oraz unikalny na rynku kapitałowym know-how w zakresie pozyskiwania kapitału.

Futuris S.A. należy do Grupy Kapitałowej SPQR S.A.