Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Walne zgromadzenia

ROK 2013

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FUTURIS S.A. na dzień 29 sierpnia 2013 roku

Zarząd FUTURIS S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349562 („Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”), które odbędzie się dnia 29sierpnia 2013 r. o godzinie 12.00 wKancelarii Notarialnej Bartłomiej Jabłoński