Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Walne zgromadzenia

ROK 2015

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 14.09.2015

Zarząd Futuris S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349562 („Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”), które odbędzie się dnia 14 września 2015 r. o godzinie 10.00 w Kancelarii Notarialnej