Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Walne zgromadzenia

2013

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 lipca 2013

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FUTURIS S.A. na dzień 29 lipca 2013 roku

Zarząd Futuris S.A. z siedzibą przy al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa, numerem KRS 0000349562 („Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”), które odbędzie się dnia 29 lipca 2013 r. o godzinie 12.00 przy ul. Świętokrzyskiej 36 lok. 12 w Warszawie.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem EBI oraz z załączonymi plikami.

ZAŁĄCZNIKI