Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty okresowe

ROK 2011

Raport kwartalny 32/2011

Raport kwartalny FUTURIS S.A. za III kwartał 2011 roku Zarząd FUTURIS S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2011 roku.

Raport kwartalny 25/2011

Raport kwartalny FUTURIS S.A. za II kwartał 2011 roku Zarząd FUTURIS S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2011 r.

Raport roczny 17/2011

Raport roczny za rok obrotowy 2010 Zarząd FUTURIS S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy od 4 grudnia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.

Raport kwartalny 15/2011

Raport za I kw. 2011 r. Zarząd FUTURIS S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2011 r.

Raport kwartalny 7/2011

Raport za IV kwartał 2010 r. Zarząd Bio Inventions S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2010 r.