Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty okresowe

ROK 2013

Raport roczny 15/2013

Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Zarząd Emitenta przekazuje w załączniku raport okresowy za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2012.