Inwestujemy w ludzi,

którzy są przedsiębiorczymi pasjonatami

tworzenia wartości swoich firm.

Czytaj więcej...

Raporty okresowe

ROK 2014

Raport roczny 25/2014

Raport roczny za rok 2013 Zarząd Emitenta przekazuje w załączniku raport okresowy za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2013.